Kontakt oss

Anne Lise Rød

Daglig leder/Autorisert regnskapsfører

995 27 248 | annelise@alvaregnskap.no

Eva Marie Rød Hauge

Autorisert regnskapsfører

951 88 870 | eva@alvaregnskap.no

Elvira Lukavica

Autorisert regnskapsfører

997 53 480 | elvira@alvaregnskap.no

Maria Wang

Autorisert regnskapsfører

980 47 179 | maria@alvaregnskap.no

Else-Gro Karlsen

Regnskapsmedarbeider

482 84 777 | elsegro@alvaregnskap.no

Silje Elisabeth Gundersen

Regnskapsmedarbeider

920 63 626 | silje@alvaregnskap.no

Frida Eriksen

Regnskapsmedarbeider

992 06 785 | frida@alvaregnskap.no